1-5 Sau Wa Fong

Wanchai, Hong Kong Island

Ref: #09112325