The Summa

Sai Ying Pun, Hong Kong Island

Ref: #16020105